Начало Общи условия за ползване

Общи условия за ползване


1. Въведение

Тези Правила за ползване се наричат Договор. Чрез този договор, Вие или компанията, която представлявате (наричани в Договора с „Вие“, „Вашата“) се свързвате с условията изложени тук във връзка с използването на платформата eLearn.pro, собственост и търговка марка на Моби2 ЕООД (наричани в този договор с „ние“, „компанията“ „Моби2“). Чрез използване на всеки един продукт и услуга в платформата, регистрирайки се в elearn.pro, Вие приемате да се обвържете с всички условия на този договор. Ако не сте съгласни с всички условия описани в този Договор, натиснете бутона „Изход“ и не използвайте платформата eLearn.pro и публикуваните в нея продукти и услуги. Под наименованието „Продукти и Услуги“ влизат: електронна книга, електронно обучение, електронна публикация, аудио книга, тест и оценка, уебинар и всички свързани с тях допълнителни документи и приложения. Продуктите и Услугите могат да бъдат собственост и под защита на авторски права на Моби2 ЕООД или на партньори, издатели и създатели на съдържание, с които Моби2 има договорени взаимоотношения за продажба и разпространение.

Компанията си запазва правото да променя настоящите Условия по свое усмотрение и по всяко време, като публикува промените в платформата. Промените влизат в сила в 15 дневен срок след момента на тяхното  публикуване в платформата и споделяне чрез имейл с всички регистрирани потребители. В този период от време имате възможност да изразите своите мнение и препоръки, съгласие или несъгласие с предложените промени. Вашето по-нататъшно използване на платформата eLearn.pro, както и на продуктите и услугите публикувани в нея, след влизане на промените в сила, означава, че Вие приемате тези промени. Можете да посещавате платформата редовно, за да сте сигурни, че сте информирани с най-новата версия на Условията.

2. Лична информация

Всяка лична информация предоставена във връзка с използването на продукти в платформата са предмет на защита от Закона за защита на личните данни. Повече можете да научите тук.

3. Общи условия

Продуктите и услугите в тази платформа Ви дават възможност като потребители да имате достъп и да се свързвате с независими издателства и автори, които предоставят своето съдържание за ползване. Компанията си запазва правото да преустановява тяхната наличност в сайта по всяко време.

Вие сте отговорни едиснтвено за всички технологии (като телефони, персонални компютри, таблети, лаптопи или всякакъв друг хардуер или софтуер), които използвате за достъп до продуктите в тази платформа. В платформата са публикувани базисни технически изисквания и препоръки за използването на подходящ хардуер и софтуер. Повече информация можете да намерите тук.

Ако изберете да се регистрирате и да ползвате продукти и услуги от платформата, които включват заплащане и след това се съгласите да направите това плащане, то в този случай Вие отговаряте единствено за направеното плащане, включващо всякакъв вид данъци и такси свързани с него. Ако предоставите на друг информация от Вашата кредитна/дебитна карта или електронно банкиране, данни от PayPal, ePay.bg, EasyPay акаунтите Ви, то Вие декларирате, че те са оторизирани да ползват тези данни и Моби2 не носи отговорност за тези плащания. Достъп до платен продукт от платформата получавате единствено след извършване на финансовата транзакция – постъпило плащане по сметките на Моби2.

Всяко ваше ползване, достъп или други дейности свързани с платформата или с продуктите и услугите в нея, трябва да бъдат в съответствие с всички приложими закони и разпоредби, включително закони отнасящи се до авторското право и друго използване на интелектуалната собственост, както и за неприкосвеността на личния живот и идентичност. Във връзка с употребата на продуктите и услугите в платформата, не трябва да предоставяте съзнателно невярна информация; не трябва да копирате, разпространявате, модифицирате, заличавате, променяте неправомерно кода или да се намесвате в експлоатацията на обектите, продуктите или услугите в платформата; не трябва да се представяте за друг човек или да използвате неоторизирано чужд акаунт; не трябва да ползвате вируси, „червеи“, spyware или какъвто и да е друг компютърен код, файл или програма, която може да нанесе повреда върху операциите, хардуера, софтуера или какъвто и да е било друг аспект от продуктите или операциите в платформата.

4. Общи отговорности

Тази платформа е търговско място за потребители, автори, издателства и организации. Моби2 се освобождава от отговорност при наличие на свободни взаимоотношения и изграждане на взаимовръзки между потребители, автори издатели и организации. Моби2 е отговорна единствено за продуцираното от нея съдържание, продукти и услуги и за функционирането на платформата.

Контролирането на съдържание, качвано в платформата се ограничава до това да не се публикува неподходящо съдържание, съдържащо расистки, обидни, сексистки, порнографски и други съдържания. Моби2 не носи отговорност за каченото съдържание от трети страни (автори и издатели) и не гарантира в никаква степен валидността, точността или верността на каченото от тях съдържание.

Платформата, продуктите и услугите в нея могат да Ви дадат достъп до линкове на уебсайтове на трети страни, като Моби2 не носи отговорност на предоставянето от тях съдържание.

5. Поведение

Вие можете да използвате съдържанието на продуктите и услугите със законови цели. Вие носите отговорност за познаването и спазването на всички закони, правила и наредби, отнасящи се до употребата на продуктите и услугите.

6. Специфични изисквания към крайните потребители и организации

  6.1 Ако регистрирайки се в платформата, Вие използвате продуктите, услугите и съдържанието, то Вие сте „потребител“. Като такъв, Вие се съгласявате със следните правила и условия:

 • Регистрирайки се в платформата, Вие декларирате, че сте прочели и сте съгласни с всички правила и условия в него. Използвайки продуктите и услугите, декларирате, че сте запознати с ценовите параметри и сте съгласен да заплатите стойността определена от автора или издателя.
 • Ако сте под 18 години, Вие сте получил съгласието на родител или настойник за използването на продуктите и услугите в платформата.
 • Използвайки тази платформа, Вие се задължавате да не публикувате неподходящо съдържание, което е обидно, расистко, омразно, сексистко, порнографско, грешно, заблуждаващо, престъпно или клеветническо.
 • Като Потребител се задължавате да не разпространявате, копирате, продавате авторско съдържание неоторизирано. Закупените продукти от Вас са обект на авторско право и са единствено за Ваше ползване. Някои от продуктите са защитени и използват DRM защита. Всеки отделен продукт с този тип съдържание, което сте закупили, имате възможност да достъпите на до 6 Ваши устройства използвайки Вашето Adobe ID.

  6.2  Ако регистрирайки се в платформата, Вие използвате продуктите, услугите и съдържанието за корпоративни цели, то Вие сте представител на „организация“. Като такъв, Вие се съгласявате със следните правила и условия:

 • Регистрирайки се в платформата, Вие декларирате, че сте прочели и сте съгласни с всички правила и условия в него. Използвайки продуктите и услугите, декларирате, че сте запознати с ценовите параметри и сте съгласен да заплатите стойността определена от автора или издателя.
 • Вие декларирате, че сте официален представител за Вашата организация и всички действия предприети в сайта, са с корпоративни цели и не целите лична облага. Моби2 не носи отговорност, ако представител на организация използва продуктите за лични цели и с това ощети компанията, която представлява.
 • Използвайки тази платформа, вие се задължавате да не публикувате неподходящо съдържание, което е обидно, расистко, омразно, сексистко, порнографско, грешно, заблуждаващо, престъпно или клеветническо.
 • Като представител на Организация, вие можете да регистрирате и управлявате членове на вашата организация в платформата, да закупувате и управлявате лицензи за продуктите и услугите в платформата. Закупените от Вас лицензи за електронни обучения, електронни книги със и без DRM защита, тестове и оценки, и други електронни публикации можете да адресирате в корпоративна библиотека, в която служители Ви ще използват наличните продукти и услуги. От гледна точка на политика на личните данни, сътрудниците към които е споделено съдържание имат възможност да управляват споделените лични данни с вас, като се „включват“ или „изключват“ от споделеното съдържание. Взаимоотношенията между организацията и нейните сътрудници не са обект на регулация от страна на Моби2 и eLearn.pro.

7. Съдържание, лицензи и позволения

Целият софтуер, технология, дизайн, материали, информация, комуникация, текст, графики, линкове, картинки, анимации, илюстрации, аудио клипове, видео клипове, снимки, идеи, ревюта и всякакви други данни или материали попадащи под защита за ползване се наричат в този Договор под краткото наименование „Съдържание“. Съдържание, което Ви е предоставено от Моби2 във връзка с продуктите и услугите в платформата, включително софтуерът, продуктите и платформата само по себе си, наричаме „Съдържание на компанията“. Съдържанието, качено от автори, издатели или потребители, наричаме „Предоставено съдържание“. Съдържанието остава собственост на предоставящият го и е защитено от Закона за авторското право и сродните му права действащ на територията на Република България, Европейския Съюз и останалите държави.

Позоваванията на търговските наименования и имената на продукти на трети страни в този Уебсайт са само за идентификационни цели и принадлежат на техните собственици. Присъствието им не означава, че те са одобрили този Уебсайт или негово съдържание. Тези Условия за ползване не Ви предоставят правото да използвате търговските марки на трети страни.

Списък с употребените търговски и продуктови наименования:

Windows e търговска марка принадлежаща на Microsoft Corporation.

Android e търговска марка принадлежаща на Google Inc.

IOS e търговска марка принадлежаща на Apple.

Adobe®, Adobe®InDesign® , Adobe®Illustrator®, Adobe® Photoshop®, Adobe® Creative Cloud®, Adobe® Content Server са търговски марки принадлежащи на Adobe Systems Incorporated.

HP е търговска марка принадлежаща на Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Datalogics е търговска марка принадлежаща на Datalogics Inc.

Comodo е търговска марка принадлежаща на Comodo Group, Inc.

UBUNTU, JUJU, LANDSCAPE са търговски марки принадлежащи на Canonical.

Linux Apps е търговска марка принадлежаща на Linux Foundation.

8. Цени на платените продукти

Освен ако продуктът, услугата или електронното съдържание не е посочено като безплатно в платформата, то тогава Вие се съгласявате да заплатите посочената крайна цена, определена от авторите и издателите публикуващи съдържание.

Повече за Финансовата политика на eLearn.pro, четете тук.

9. Политиката на връщане на средства

Ако по една или друга техническа причина не можете да използвате закупеният продукт и услуга, необходимо е да следвате следния алгоритъм:

 • Да се изпрати на имейл support@elearn.pro описание на проблема, скрийншот или запис на екран, илюстриращи невъзможността за използването на продукта.
 • В рамките на 72 часа ще получите обратна връзка по повод възможност за решаване на проблема или възстановяване на средства в посочена от Вас банкова сметка.
 • При възстановяване на средствата, до 15 дни от полученото съобщение ще се извърши конкретната транзакция по посочената банкова сметка.

10. Други

Настоящите Общи Условия не са в противоречие и не отменят спазването на всички налични закони, нормативни актове валидни на територията на Република България, Европейския съюз и останалите страни.

Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм