Начало За Университети

За Университети


Какво е eLearn.Pro?

eLearn.pro е проект на Моби2 ЕООД и стартира от началото на 2010 година. Той се развива в три етапа:

 • Първият, до май 2015 година - изграждане на множество корпоративни акаунти и ядрото на системата. То ще функционира под формата на проект start.eLearn.pro - електронен магазин и пространство за споделяне на електронни книги и електронни обучения на web адрес: www.start.eLearn.pro
 • Вторият етап обхваща функционалностите на професионална мрежа за обучение и развитие, както и активна партньорска програма за издатели, автори и маркетинг партньори: www.eLearn.pro
 • При финалния етап професионалната мрежа за обучение и развитие eLearn.pro ще бъде достъпна за крайните потребители.

Проектът Start.eLearn.Pro на web адрес: www.start.eLearn.pro, ще продължи да се развива като електронен магазин и пространство за споделяне на електронни книги и електронни обучения в области, които не са част от съдържанието на професионалната мрежа за обучение и развитие – художествена литература и романи, съдържание за деца, обучение в ранна и юношеска възраст.

Какави са ползите за вашето учебно заведение?

 • Управление на цялостен учебен процес в университети и академични заведения. За всеки факултет и мащабна учебна единица се изгражда отделен акаунт.
 • Пълен мениджмънт на курсове, участници, предварителни условия за постъпване (тестове упражнения, взети кредити), учебно съдържание разработено в световно валидни формати за електронно обучение (SCORM пакети) по часове, виртуални класни стаи, тестове и изпити за всеки един от етапите, както и глобално за целия курс.
 • Управление за присъствени списъци, възможности за уникална идентификация на студенти и преподаватели (с пароли, сертификати, ако е необходимо с биометрични данни).

Характеристики и възможности

 • Основен системен език – Английски / Български. С възможности за избор на потребителския интерфейс на още 14 езика (това ви позволява да включите представители на повече нации в дистанционни и електронни форми на обучение във вашия университет).
 • Системата ще бъде изцяло брандирана с идентичността на вашето учебно заведение.
 • Системата позволява достъп на неограничен брой потребители при наличие на необходимата интернет свързаност.
 • Създаване и управление на e-learning курсове, тестове, анкети, внедряване на независими електронни обучения във формат SCORM (1.2 – 2004 ревизии 1-4).
 • Може да създавате ефектни/добре изглеждащи електронни обучения и тестове достъпни по всички канали (iSpring). iSpring Solutions е награден софтуерен продукт (Gold Brandon Hall Award for Best Advance in Content Authoring Technology) свързан с Power Point за създаване на електронни обучения и тестове. Най-характерното за него е лесното и бързо използване, което не изисква специални програмни умения. Създадените продукти с iSpring са ефектни и добре изглеждащи, предразполагат аудиторията за максимална интерактивност на съдържанието. Чрез създадените приложения за мобилни устройства, те са достъпни за всички канали. Моби2 е дистрибуционен (reseller) партньор на iSpring Solutions Inc. и предоставя по-добри финансови условия, електронно обучение и квалификация.
 • Системата позволява подобрения и развитие на кода – създаване на модули, които могат да бъдат съобразени със специфичните нужди. Без лицензионни такси, с възможност за собствена поддръжка, след имплементиране и обучение на вашите IT експерти.
 • Ценообразуването е на база обем потребители при използването на акаунта от един факултет. Възможно е доставка на краен вариант на решението, с необходимия хардуер и софтуер, с обучение за самостоятелно администриране на системата от собствените специалисти в университета.

Генериране на потребители и права в системата

 • Възможност за автоматично въвеждане на всички потребители в системата като за целта е нужен файл с и-мейлите на студенти и преподаватели. Системата позволява и ръчно въвеждане на нови потребители. Автоматично в пощите си получават генерирано потребителско име и парола.
 • Студенти и преподаватели влизат в системата посредством потребителско име и парола. При наличие на сертификат за сигурност, инсталират сертификата в своя браузър / портфейл за сертификати и пароли. Има възможност при технологично партньорство с Comodo да се осигури зелен сертификат за доверие и сигурност.
 • Позволява удобно менажиране на ролите – административни и потребителски.
 • Администраторският потребител има възможност да управлява процесите, да създава курсове и тестове, да проследява успешността на проведените обучения, както на отделни потребители, така и на курсове и групи от студенти. Администраторът има достъп до подробни статистики – време на достъп до обучение или курс, време за престой на определена част от обучението, време за преминаване, успешност, показани компетенции и допуснати грешки.
 • Потребителите достъпват създадените ресурси, имат свобода на търсене по ключови думи в системата. Потребителите могат да достъпват допълнителните материали и ресурси и да участват в създадени уебинари.
 • Административните потребители (например преподавателите) имат възможност да създават и да канят други свои колеги или студенти в уебинар. Те имат възможност да генерират неограничено количество уебинари, да канят и включват в тях до 10 души с аудио и видео връзка. Участниците в уебинара взаимодействат в реално време с видео и аудио в HD формат, могат да се импортират и демонстрират документи под формата на презентация. Презентацията лесно се управлява, като се навигира между отделните слайдове и може да се чертае с инструменти върху нея за акцент. Ролята на презентатор може да се променя. Към уебинара има чат с превод на 20 езика в реално време. Сесиите от уебинара, презентацията, аудиото и чата могат да бъдат записани и подредени в библиотека за по-късно достъпване в учебна група. Така могат да се провеждат дистанционни консултации със студенти или събрания и съвещания с други преподаватели.
 • Интегриране на API в системата на функционалностите на youtube и Google Hangouts за менажиране на живи събития, виртуални лекции, съвещания и упражнения и техния запис. Организиране на библиотека в системата на видео ресурси за тяхното използване.
 • Благодарение на усилията на екипа на Моби2 е разработен специален модул за Статистика, който проследява както виртуалните, така и реалните обучения и събития в Университета. Модула осигурява извеждането на реални данни и рапорт в реално време и облекчава работата на администрация в Университета.

Управление на e-Learning курсове - зареждане, администриране и разпределяне

 • Системата eLearn.Pro целенасочено генерира и работи с e-learning курсове, със специално внимание върху SCORM формат, SCORM - HTML5 формат и мобилно съдържание. Тази система има две версии – основна и мобилна. Основната версия е специално оптимизирана за навигация с таблети, падове и HTML5 браузъри (IOS, Android и Windows). Съдържанието може да бъде достъпвано и чрез смартфони с необходимите технически параметри (сила на процесора) през мобилна версия (OS, Android и Windows 8).
 • Електронните обучения в обичаен и мобилен вариант, които се възпроизвеждат в специално конфигурираната версия за Вас – eLearn.pro, поддържа интеракции, тестове, статистики, обратна връзка на края на всяко обучение и могат да бъдат свързани в поредица от курсове с предварителни и последващи условия.
 • Системата дава възможност за проследяване на учебни резултати по групи, курсове и други категории потребители.
 • Позволява се извличането на списъци с потребители, подбрани по редица критерии и тяхното изпечатване за надлежно съхраняване на документи по съответен модул или обучителен клас. Системата генерира рапорти по повод резултати от тестове, както и предоставя детайлни статистики за достъпване на учебното съдържание до секунди на всеки потребител.
 • Има възможност да се изпращат съобщения до групи от студенти, кога трябва да достъпят ново обучение или курс.
 • Анулиране и даване възможност за повторно попълване на данните и политиката на всеки курс, тест и потребител в случай на допуснати технически грешки и проблеми по време на целият процес.Интегриране на API в системата на функционалностите на Youtube и Google Hangouts за менажиране на живи събития, виртуални лекции, съвещания и упражнения и техния запис. Организиране на библиотека в системата на видео ресурси за тяхното използване.
 • След приключване на онлайн курс в системата автоматично може да генерира въпросник с обратна връзка за курса.
 • Дава се възможност за регистриране на комплекс от мета-данни и характеристики, за подробно каталогизиране в системата. Има опция за разширено търсене по ключови думи и тагове. В системата се поддържат основните световно валидни формати за библиотечни база данни. Това значително улеснява библиотечното дело в университета.
 • Системата дава възможност за споделяне чрез форум, чат, в социални мрежи, както и създаване и поддържане на вътрешна студентска общност.
 • Системата улеснява процесите на обратна връзка на удовлетвореността на първокурсниците, на завършващите, на представители от бизнеса и работодатели на възпитаници от академичната структура.

Използване на KMS решението като e-library за съхранение на учебни и помощни материали

 • Системата позволява съхранението на учебни материали във формати Word, Excel, Power Point, PDF, HTML5, XML, FLASH video, MPEG video, ZIP, EXE, MP4 и MP3 и други в зависимост от политиките на сървъра.
 • По време на уебинар могат да бъдат визуализирани всички основни документни формати, включително и отворените.
 • Позволява се създаването на помощни материали – учебно Wiki, Mедиа каст и Mедиа Wiki.
 • Чрез Webox.tv (Wowza Media Server) е възможно споделянето на мащабни университетски събития, които да се представят пред широка публика, без ограничения, при наличието на интернет свързаност. При желание може да се обособи университетска уеб телевизия, която да поддържа информирани студенти и заинтересовани общности с актуални събития и теми, както и да ангажира в извънкласни дейности студенти по журналистика или такива проявяващи подобен интерес.
 • Възможност за съхранение и библиотечно управление на Kindle books, ePub, PDF формати за електронни книги, които са закупени от надлежни book stores или са обект на вътрешни ресурси на университета/ собственост на издателството на учебното заведение.
 • От края на 2012 година Моби2 интегрира услуга на Adobe Content Server 6.0 - DRM управление и защита на интелектуална собственост на текстове, електронни обучения и материали под формата на ePub 3.1 формат и PDF. Тази функционалност заедно с e-book store и e-library (електронен магазин и електронна библиотека на висшето училище ) може да бъде интегрирана допълнително в системата при желание за развитие в това отношение. По този начин Университетите и свързаните с тях академични издателства и инициативи могат да постигнат
  няколко важни цели:
  1) Монетаризиране ( превръщането в сериозен финансов приход ) на свои публикации или на свои автори, които ще бъдат със съхранени авторски и дигитални права. На този етап академичните издания свободно се разпространяват в интернет без съхранения на авторските и дигиталните правата и нямат разумна финансова възвращаемост. При 2 езикови публикации на български и английски език на произведенията, тиражите им и глобалните продажби могат да надхвърлят десетки и стотици пъти продажбите им в книжен вариант само на българския пазар. Системата дава възможност за чете на електронните формати на мобилни устройства, таблети и десктопи на основните операционни системи и преносимост до 7 устройства на закупен оригинален формат на електронна книга.
  2) Индексиране и оценяване на периодични научни издания и индивидуални публикации, прозрачност на текстовете за използване на наукометрични показатели, наличие и повишаване на импакт фактор при участие в система за рефериране и цитиране в глобален мащаб, включване в глобални бази данни като SCOPUS, EBSCO, ECON LIT, JSTOR, ВИНИТИ и други. Проблемът сега е преди всичко с достъп до световните пазари и езиковото ограничение, проблеми, които могат да се решат при адекватна политика за „електронни издания за износ“. Изключителни автори и учени, живеят локален живот и така и не достигат до света, както и света до тяхното творчество. От друга страна липсата на дигитална защита DRM на електронните публикации, ги прави нерелевантни и с ниски показатели на уникална авторска и финансова стойност, след като се разпространяват безплатно и свободно. Системата има 2 варианта на регулиран достъп до електронните книги – дълговечен и наемане за 2 месеца (подходящ за електронна библиотека), като и двата дават възможност процеса по разпространение, цитиране, позоваване и научен интерес да бъде прозрачен и глобален.
 • Екипът на Моби2 може да интегрира решението напълно за вашите нужди и под ваш контрол, като Университета може да избере по-бюджетен вариант – регистрация като Издател в start.elearn.pro.

Допълнителни възможности за KMS решението

 • Бърза и лесна публикация на линк за курсове, събитие, библиотечни ресурси във вътрешни и външни социални мрежи (Del.icio.us, Digg, Facebook, Folkd, Google, Linkarena, Live, Mister Wong, MySpace, Newsvine, Reddit, studiVZ meinVZ schülerVZ, StumbleUpon, Yahoo, Yigg).
 • Интеграция на личен календар и календар на събития вътре в системата. Бърза и лесна синхронизация в реално време на личен десктоп календар (MS Outlook) и календар в системата.
 • Бърза и лесна синхронизация на глобалния календар с виртуални и реални събития на учебното заведение.
 • Резервационна система за управление на индивидуални консултации и наставничество, с опции за потвърждение или отхвърляне съобразно графикът на преподавателя.

 

Свалете брошура за университетски акаунт

Свалете обща брошура за еLearn.pro

 

Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм