Раздел 10. Митнически режими и процедури

 
 
 

Представяне

Вносителите и износителите разчитат на своя спедитор да ги информира за митническите изисквания в държавите за които изнасят или от които внасят стоки Спедиторът трябва да е добре запознат с митническия режим и процедури в ЕС съпътствани и от местното законодателство за да може да извършва дейността си по международните превози на стоки и да консултира ...