Раздел 11. Въздушен транспорт

 
 
 

Представяне

Ролята на спедитора във въздушния транспорт се определя от неговите професионални познания за правната регламентация на превозите по въздух; сключването и изпълнението на договор за превоз; гарантирането сигурността на въздушните пратки защото предлага цялостен пакет от услуги на своите клиенти