Раздел 2. Автомобилен транспорт

 
 
 

Представяне

Раздел Автомобилен транспорт е част от Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА Теоретични знания за: правната регламентация на националния и международен автомобилен транспорт; Конвенция CMR; Митническата конвенции АТА и ТИР; международна спогодба ADR; ценообразуване при комплектни и ...