Раздел 5. Контейнерен транспорт

 
 
 

Представяне

Раздел Контейнерен транспорт е част от Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА Теоретични знания за: интермодални контейнерни превози; специфики на контейнерните превози по море по шосе и жп; пристанищна обработка контейнеризация и деконтейнеризация на товарите; особеностите при ...