Успех в продажбите

 
 
 

Представяне

Целта на това обучение е запознаване и овладяване на работещи практически приложими инструменти за увеличаване на ефективността в продажбите Всеки участник ще излезе от това електронно обучение с ясна карта на продажбения процес точни стъпки и правилната им последователност